ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

دارالترجمه رسمی مرکزی تهران

دارالترجمه رسمی مرکزی تهران لیست کاملی از اسناد و مدارک مرتبط با خدمات ترجمه رسمی گواهی‌های اشتغال به کار و موارد مرتبط را به زبان‌های مختلف را برای کاربران گرامی گردآوری کرده است.

در صورت نیاز به مشاوره رایگان در خصوص ترجمه رسمی انواع گواهی‌ها با دارالترجمه مرکزی تهران تماس حاصل فرمائید.

ترجمه رسمی گواهی اشتغال

۱- گواهی‌های کار صادر شده از نهادهای دولتی:

گواهی‌های کار صادر شده ازدستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده قابل ترجمه و تأیید است.

۲- گواهی‌های کار صادر شده از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی:

گواهی‌های کار صادر شده از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی (مهد کود‌ک‌ها، مراکز نگهداری سالمندان ،کلینیک مددکاری، …) بامهروامضا اداره کل سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

۳- گواهی‌های کار صادر شده از کارخانه ها:

گواهی‌های کار صادر شده از کارخانه ها با ارائه اصل گواهی فعالیت کارخانه و یا رونوشت برابراصل مجوز از سوی وزارت صنایع و معادن قابل ترجمه و تأیید است.

۴- گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر هواپیمایی و گردشگری:

گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر هواپیمایی و گردشگری با ارائه آخرین روزنامه رسمی و یا مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همراه با مستندات قابل ترجمه و تأیید است.

۵- گواهی‌های کار صادر شده از داروخانه‌ها:

گواهی‌های کار صادر شده از داروخانه‌ها با ارائه مجوز فعالیت داروخانه همراه با مستندات آن قابل ترجمه و تأیید است.

۶- گواهی‌های کار صادر شده از شرکت‌ها:

گواهی‌های کار صادر شده از شرکت‌های خصوصی همراه با مهر و امضاء شرکت و با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. و در صورت قید مدرک تحصیلی، ارائه اصل آن الزامی است.

۷- گواهی‌های کار صادر شده از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی:

گواهی‌های کار صادر شده از بیمارستان‌های دولتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی با مهر و امضاء قابل ترجمه و تأیید است و در غیر اینصورت با مهر و امضاء مرجع صادر کننده و ارائه روزنامه رسمی و مستندات قابل ترجمه و تأیید است.

۸- گواهی‌های کار صادر شده از مطب پزشکان:

گواهی‌های کار صادر شده از مطب پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی و در صورت ذکر مدرک تحصیلی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است.

۹- گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر اسناد رسمی:

گواهی‌ کار افراد شاغل در دفترخانه‌ها با مهر و امضای دفترخانه و گواهی کار سردفتران اسناد رسمی و شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

۱۰- گواهی‌های کار صادر شده از واحدهای صنفی مختلف:

گواهی‌های کار صادر شده از واحدهای صنفی با تأیید اتحادیه‌های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه تأیید است.

تبصره- ترجمه و تأیید گواهی‌های کار صادره برای اتباع خارجی مستلزم ارائه اصل پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی است.

۱۱- گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر بیمه:

ترجمه گواهی‌های کار صادر شده از دفاتر بیمه همراه با مهر و امضاء و با ارائه مجوز دفاتر نمایندگی و یا تأیید اداره بیمه مرکزی مربوط قابل ترجمه و تأیید است.

دارالترجمه مرکزی تهران

ترجمه رسمی فوری، تخصص ماست!

همین حالا شروع کنید! مشاوره با مترجمین رسمی مجرب و ثبت سفارش آنلاین، بدون نیاز به ورود به سایت