تاثیر ترجمه رسمی در اخذ ویزای کانادا

ترجمه رسمی در دریافت ویزای کانادا اهمیت بسیاری دارد. در اینجا تاثیر ترجمه رسمی بر درخواست‌های مهاجرتی به کانادا را تشریح خواهیم کرد: ترجمه رسمی توسط یک مترجم رسمی و در یک دارالترجمه رسمی و معتبر در دریافت ویزای کانادا اهمیت بسیاری دارد. وزارت امور داخلی و شهروندی کانادا (IRCC) ترجمه رسمی اسناد به زبان [...]